SEBARAN HASIL KAJIAN TINDAKAN

Unit Bimbingan dan Kaunseling telah menjalankan satu kajian tindakan untuk mengenalpasti samada murid-murid sekolah ini terlibat dengan gejala merokok, menagih dadah, ketum atau ganja.

Kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh pihak sekolah bagi menangani gejala buruk dikalangan murid-murid.

Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah dengan sasarannya adalah murid-murid Tahun 5 seramai 69 orang.

 

Berikut adalah graf kajian bagi tahap pengetahuan murid tentang dadah / rokok / inhalan / ketum /ganja.Graf di bawah pula menunjukkan pengalaman murid bersama rakan yang terlibat dengan gejala negatif ini.Seterusnya adalah graf yang menunjukkan pengalaman murid dengan keluarga yang terlibat dengan gejala ini.Graf yang seterusnya menunjukkan tahap kesedaran murid tentang bahaya aktiviti tidak sihat ini.Graf yang berikutnya menunjukkan peranan ibu bapa yang peka dan sentiasa memantau aktiviti anak-anak semasa di rumah dan di luar rumah.Seterusnya adalah graf yang menunjukkan peranan para guru dalam usaha memantau aktiviti tidak sihat para pelajar.


Graf di bawah pula menunjukkan kesan kepada para pelajar setelah mengetahui akibat daripada aktiviti penyalahgunaan dadah.


Graf ini pula menunjukkan pengalaman murid yang pernah melihat aktiviti-aktiviti tidak sihat ini semasa berada di luar kawasan sekolah.

No comments:

Post a Comment